Raul, el Chulo

Raul, die man van de graseieren, ken ik al 25 jaar, van toen we in Nicaragua woonden. Hij heeft destijds wat kleine constructie werkzaamheden bij ons  uitgevoerd, waaronder het aanleggen van een zwembadje van 2 x 1 meter, en 30 cm diep.

Naast de constructie van het huis zijn er ook wat andere klussen die gedaan moeten worden. Ik heb hem daarvoor gevraagd en hij doet het maar wat graag want ander werk is er voor hem niet. Hij is ook 66 jaar, en heeft in tegenstelling tot mij geen pensioen, en zijn kinderen kunnen weinig voor hem doen, zegt hij.

Iedereen kent hem als El Chulo.. Ik heb dat maar eens opgezocht. Het betekent: de pooier. Wat wel fors is, maar ik heb niet het idee dat hij er onder lijdt. Bijnamen zijn heel gewoon. Iemand is bijvoorbeeld een “Negro”. Ik ben een Chele (witkop). Met een verkleinwoord zegt men iets liefkozend . Zo kan men wel zeggen: gordita. Dat betekent (tegen een meisje) dikkerdje. Moest in Nederland eens gebeuren.

Round up, volgens twee maten.

Bij de landbouwschool waar ik vroeger heb gewerkt is hebben ze op een perceel olifantsgras geplant. Daarvoor zag het perceel er erg geel uit. Dat kan alleen maar zijn omdat Round up, een erg effectief herbicide is toegepast. Ik heb dat destijds zelf aanbevolen, en ik geloof dat ik daar nog steeds achter sta. Om het met menskracht schoon te krijgen is haast niet te doen, en als het er is dan ga je het gebruiken. Ook rondom huizen en bij omheiningen zie je dat Round up is gebruikt. Ja, weet je wel hoe snel alles, ook het onkruid,  hier groeit.

In Europa wordt Round up over (nu ) 4 jaar verboden. Ook daar sta ik achter. De ontwikkeling van de mechanische onkruidbestrijding wordt ernstig gehinderd doordat het toepassen van een chemisch middel een stuk goedkoper is.  Boeren passen chemische onkruid bestrijding toe om toch nog iets van een inkomen te  verwerven. En in dat geval is Round up een fantastisch middel. Er is dus flankerend beleid van Europa nodig. En dat is:  de import van gewassen die buiten Europa met Round up zijn geteeld ook verbieden. Vrijhandelsverdragen zorgen er voor dat die import juist makkelijker wordt. Er wordt dus met twee maten gemeten, reden waarom ik op twee manieren aankijk tegen het gebruik van Round up.

Ook hier vindt schaalvergroting plaats, voorbeeld grasei.

Raul bracht me deze week 6 gras eieren (huevos de amor). Op dat moment realiseerde ik me opeens dat dat bijzonder was. Huevos de amor (liefdes eieren) worden geproduceerd door kippen die los op het erf rondom de woning lopen. Die eieren zie je bijna niet meer. Vijf en twintig jaar geleden waren dat zowat de enige eieren die te koop waren, en dat was voor  mij aanleiding om  aan dat systeem te werken. Met gerichte adviezen kon je het systeem verbeteren met als gevolg een dollar netto inkomsten per week. Wat substantieel leek, want een dagloon was toen ook ongeveer een dollar.  

Bovendien had het mij geïnspireerd om me te verdiepen in Pastured eggs, waar onder andere Joel Salatin  https://polyfaceyum.com/product-cat/pastured-eggs/   de promotor van is. Wat dan weer de reden was om het mobiele kippenhok te ontwikkelen.

Dat er nu vrijwel alleen maar eieren van scharrelkippen zonder uitloop ( die grootschalig,  1000 stuks plus of zo gehouden worden) te koop zijn wordt in mijn ogen verklaard door het gegeven dat met een dagloon van ongeveer 6 dollar het echt niet meer loont om met je gras eieren naar de markt te gaan.  

Bij gelijk blijvende voedselprijzen en stijgende salarissen kan de voedsel producent alleen maar meekomen door opschaling.

Brandhout

Wanneer dit boven een bericht staat, dan zou je kunnen denken dat iemand brandhout gaat maken van een of andere stelling of artikel. Dat zou zo maar kunnen want daar is alle aanleiding toe. Trouw en CE delft hebben geen onderscheid gemaakt tussen  de korte en de lange koolstof kringloop. Het rapport is te vinden op vinden op https://www.ce.nl/publicaties/2436/uitstoot-broeikasgassen-in-nederland-een-analyse-van-de-sectoren-en-bedrijven-met-de-meeste-uitstoot  Pseudo wetenschap.

Dat doe ik echter niet. Het gaat hier gewoon over normaal brandhout.  Op de finca is erg veel dood hout. Rondom de finca wonen veel mensen die nog op hout koken. De nitwits zullen denken, wat erg, want zo voeg de CO2 toe aan de atmosfeer. Als je er verstand van hebt, dan weet je, dat bij het vergaan van dat dode hout  die CO2 ook vrij komt.

Als je verstand hebt van het koken op hout, weet je dat je iedereen een  gasfles toewenst. Het gaat  sneller en efficiënter en geen rook dus ook geen problemen met je ogen. Maar ja, daarmee draag je weer bij aan de opwarming, want dat gas uit die fles komt uit de lange CO2  kringloop.

Ik sta het zoeken naar brandhout op de finca toe, maar heb de ontvangers wel om de as gevraagd. Het werkt niet perfect, maar het levert veel as op. Aan de nitwits ga ik dit verkopen als een geweldige mooie kringloop van mineralen, waarbij ondertussen ook nog arme mensen worden geholpen aan energie. Ik weet zeker dat ze daar in gaan trappen en dan de opwarming even vergeten. Mensen die er verstand hebben, die hebben medelijden met de nitwits en zijn boos over het rapport van CE Delft.

Que Dios se lo paga

Van de finca naar het dorp is ongeveer 6 kilometer. Zowat dagelijks moet ik naar het dorp om bouwmateriaal te kopen. Mensen onderweg vragen nogal eens om een lift. Als we dan bij het dorp zijn dan is de reactie vaak: cuanto lo debo, (hoeveel ben ik je schuldig), gracias hermano, of soms: Que Dios se lo paga = dat God het je mag vergoeden. Mijn reactie is dan: dat heeft Hij al lang gedaan.

Bestrijding van de parasolmieren

In de koffie hebben we veel last van parasolmieren (https://nl.wikipedia.org/wiki/Parasolmier). Ze vreten de jonge blaadjes van de koffieplant op. In totaal is er wel een hele hectare aangetast (10 %). Ben er al een maand mee bezig, maar naar het er nu naar uitziet hebben we een geschikt middel gevonden. Een korrel, met daarin fipronil, die de mieren meenemen het nest in. Fipronil is bekend in Nederland. Het zit onder meer in halsbandjes van honden en katten. Kinderen zitten daar weer met de handen aan, dus het kan niet erg gevaarlijk zijn. O ja, ze hebben het geloof ik ook in eieren gevonden. Een paar bandieten hebben gedacht, als het in vlooien bandjes mag zitten, dan mag het vast ook tegen bloedluis gebruikt worden. Echter, de media dachten daar anders over.

Iets meer mechaniseren

Volgende week gaan we een bladbemester verstuiven. We gebruiken daarvoor bacteriën, melasse en as voor de mineralen. In dit stadium is Borium ook essentieel. Tot nu toe gebeurde dat met een spray apparaat met handpomp. Dat koste veel spierkracht, dus veel energie, dus veel CO2 productie. We gaan dat nu doen met een rugpomp met een benzine motortje. Milieu centraal zal direct gaan uitrekenen of deze mechanisatie een verbetering is. Vermindering van het uitblazen van CO2 door de arbeiders, en daarvoor in de plaats iets meer productie door het benzine motortje. Mensen die er verstand van hebben weten dat dat niet kan en dat deze mechanisatie nadelig is voor het milieu. Want nu wordt er weer meer fossiele energie verbruikt. Terwijl de vermindering aan menselijke CO2 productie niet mag worden meegenomen. Voor mij wel fijn dat journalisten biologie en scheikunde konden laten vallen. Terwijl een verhaal als arbeidsverlichting en natuurlijk als koek in gaat.

Melkveehouder kan leven van 30 koeien.

Afgelopen maandag een artikel in TROUW. Een melkveehouder die kan leven van het houden van 30 koeien. En hij mest nog zijn grupstal uit. Zonder verder commentaar van de schrijver. Aha, zal de goegemeente denken (Trouw noemt het zelf weldenkend links) het kan dus wel. Kleinschalig en zoals opa. Even verder op staat: hij heeft geen opvolger. Wellicht denken de kinderen, pa, we willen niet zo eindigen als u.

Lenin melkt een paar koeien

Lenin verzorgt hier een paar melkkoeien, die hij uiteraard ook moet melken. Lenin moet ongeveer geboren zijn toen Nicaragua dacht het sovjet systeem te moeten kopiëren terwijl dat zelf op het instorten stond. Geinig, om je kind dan nog zo’n naam te geven. Het kan trouwens nog gekker. In Peru had ik een proef bij een boer, die zijn zoon de naam Hitler had gegeven.

D66 snapt niet: vrijhandel en kringlooplandbouw gaan niet samen!!.

D66 heeft zich geprofileerd als de kringloop kampioen. De mineralen die met de akkerbouw worden afgevoerd moeten ook weer terug via een kringloop. Ook zijn ze voor volledige vrijhandel van landbouw producten binnen CETA. Onbegrijpelijk. Moet de mest van de varkens, gevoerd met voergraan uit Canada dan weer terug naar Canada ? Of nog specifieker. Kan ik een zending poep en urine verwachten van de D66ers die koffie van de finca drinken ?