Brandhout

Wanneer dit boven een bericht staat, dan zou je kunnen denken dat iemand brandhout gaat maken van een of andere stelling of artikel. Dat zou zo maar kunnen want daar is alle aanleiding toe. Trouw en CE delft hebben geen onderscheid gemaakt tussen  de korte en de lange koolstof kringloop. Het rapport is te vinden op vinden op https://www.ce.nl/publicaties/2436/uitstoot-broeikasgassen-in-nederland-een-analyse-van-de-sectoren-en-bedrijven-met-de-meeste-uitstoot  Pseudo wetenschap.

Dat doe ik echter niet. Het gaat hier gewoon over normaal brandhout.  Op de finca is erg veel dood hout. Rondom de finca wonen veel mensen die nog op hout koken. De nitwits zullen denken, wat erg, want zo voeg de CO2 toe aan de atmosfeer. Als je er verstand van hebt, dan weet je, dat bij het vergaan van dat dode hout  die CO2 ook vrij komt.

Als je verstand hebt van het koken op hout, weet je dat je iedereen een  gasfles toewenst. Het gaat  sneller en efficiënter en geen rook dus ook geen problemen met je ogen. Maar ja, daarmee draag je weer bij aan de opwarming, want dat gas uit die fles komt uit de lange CO2  kringloop.

Ik sta het zoeken naar brandhout op de finca toe, maar heb de ontvangers wel om de as gevraagd. Het werkt niet perfect, maar het levert veel as op. Aan de nitwits ga ik dit verkopen als een geweldige mooie kringloop van mineralen, waarbij ondertussen ook nog arme mensen worden geholpen aan energie. Ik weet zeker dat ze daar in gaan trappen en dan de opwarming even vergeten. Mensen die er verstand hebben, die hebben medelijden met de nitwits en zijn boos over het rapport van CE Delft.