Round up, volgens twee maten.

Bij de landbouwschool waar ik vroeger heb gewerkt is hebben ze op een perceel olifantsgras geplant. Daarvoor zag het perceel er erg geel uit. Dat kan alleen maar zijn omdat Round up, een erg effectief herbicide is toegepast. Ik heb dat destijds zelf aanbevolen, en ik geloof dat ik daar nog steeds achter sta. Om het met menskracht schoon te krijgen is haast niet te doen, en als het er is dan ga je het gebruiken. Ook rondom huizen en bij omheiningen zie je dat Round up is gebruikt. Ja, weet je wel hoe snel alles, ook het onkruid,  hier groeit.

In Europa wordt Round up over (nu ) 4 jaar verboden. Ook daar sta ik achter. De ontwikkeling van de mechanische onkruidbestrijding wordt ernstig gehinderd doordat het toepassen van een chemisch middel een stuk goedkoper is.  Boeren passen chemische onkruid bestrijding toe om toch nog iets van een inkomen te  verwerven. En in dat geval is Round up een fantastisch middel. Er is dus flankerend beleid van Europa nodig. En dat is:  de import van gewassen die buiten Europa met Round up zijn geteeld ook verbieden. Vrijhandelsverdragen zorgen er voor dat die import juist makkelijker wordt. Er wordt dus met twee maten gemeten, reden waarom ik op twee manieren aankijk tegen het gebruik van Round up.